Site Meter

Table of Contents

Articles

Pagsasa-Filipino ng Edukasyon sa UP Integrated School PDF
Ma. Theresa L. De Villa
Apple o Atis: Isang Pag-aaral sa K-2 PDF
Eleanor Eme E. Hermosa
Science And Math Modules in Filipino PDF
Gladys Asuncion N. Punzalan
Sayans, Siyensa, o Agham? Matematiks, Matematika, o Sipnayan? PDF
Ma. Nympha A. Beltran
Mga Problema sa Paggamit ng Filipino sa UPIS PDF
Larissa L. Valera, Alana Rosebrett S. Balane
Textbuk sa Agham at Matematika PDF
Anthony C. Ocampo, Ma. Luisa D. Ocampo, Roderick G. Galam
Highlights of the Results of a Survey on the UPIS Concept PDF
Lourdes R. Baetiong
Abstracts PDF
Marietta Otero, Soledad Francisco, Efleda Preclaro, Vilma Resuma