Return to Article Details Ang Diliman Gender Office sa Pagsusulong ng Hustisyang Pangkasarian at Makataong Karapatan: Panimulang Paglalagom ng 15 Taong Paglilingkod Download Download PDF