anthropozine is published bi-annually by the H. Otley Beyer Museum of Anthropology, with address at the Department of Anthropology, University of the Philippines – Diliman, Llamas Hall, Palma Hall Complex, Diliman, Quezon City 1101, and contact number 02 89818500 loc.2114.

Ang anthropozine ay opisyal na publikasyon ng UP H. Otley Beyer Museum of Anthropology na lumalabas dalawang beses sa isang taon. Ang bawat tampok na artikulo ay sinisigurong may mataas na kalidad akademiko at dumaan sa pagtatasa ng peer-review.