Espesyal na Publikasyon Blg. 15: Grammatical Sketch ng Wikang Ayta Mag-antsi

Deskripsyon ng ponolohiya, morpolohiya, at istruktura ng mga pangungusap sa Wikang Ayta Mag-antsi

Patnugot ng Isyu: Viveca V. Hernandez

Mga May-akda:

Sherma E. Beñosa

Jay-Ar M. Igno

Divine Angeli P. Endriga

Jem R. Javier

Sergei Klimenko

April J. Perez

Francisco C. Rosario, Jr.

Maria Paz C. San Juan

 

Table of Contents

Articles

Editorial Board The Archive
PDF
Viveca V. Hernandez
PDF
- -
PDF
- - -
PDF
Divine Angeli Endriga, Maria Paz San Juan
PDF
Jay-Ar M. Igno, April Perez
PDF
Jem R. Javier, Francisco Rosario, Jr., Sherma Beñosa, Sergei Klimenko
PDF
- - -
PDF