Ang Paghahanap ng Liwanag at Kaligtasan: May Papel Ba Ang Mga Sosyalista?

  • Randolf David

Abstract

Ang paghahanap ng liwanag at kaligtasan ay isang matingkad na katangian ng ating kasalukuyang panahon. Lubhang napakabilis ng pag-ikot ng mundo at napakaraming nangyayari. Sa halos isang iglap, buong mga republika ay nagkakawatak-watak. At mula sa mga maliliit na piraso ng mga naagnas na bansa - ang marami dito ay teritoryo ng dating kampo ng sosyalismo- pinapanday ng apoy ng giyera ang mga lumang damdaming etniko. Samantalang sa iba pang bahagi ng Kanlurang Europa, patungo naman sa pagsasama-sama ng mga malalaking nasyon ang nagiging daloy ng kasaysayan. Ang mga maliliit at mahihina ay lalo pang nagkakawatak-watak, habang ang mga malalaki at malalakas ay nagsasama-sama.
Published
2007-10-03