Excerpt mula sa Diksyonaryo-Gabay sa mga Gawa ni Berry Manansala, Mulang "Baguio" hanggang "Butas na Malaki"

U Z. Eliserio

Abstract


-

Full Text:

PDF