Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang pambansang refereed journal na monolingguwal sa Filipino. Pangunahing layunin nito na paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino, at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina sa wikang Filipino. Bilang bahagi ng tunguhin ng SWF na isulong ang Filipino bilang wika ng saliksik, naglalaan o lumilikha ang Daluyan ng espasyo para sa tuloy-tuloy na intelektuwalisasyon ng wikang Filipino.