Site Meter

Table of Contents

Editorial Board

- PDF
 

From the Editor

- PDF
José S. Buenconsejo

Articles

Utopia, Bensalem, Atlantis and the Philippine City: The Challenges of Linking Selected Arcadian Literature to Pinoy Urban Reality PDF
José Edgardo A. Gomez Jr.
El Filibusterismo and Jose Rizal as “Science Fictionist” PDF
Miguel Paolo P. Reyes
Ang Pagsasakatutubo mula sa Loob/Kultural na Pagpapatibay ng mga Salitang Pandamdaming Tumutukoy sa “Sayá”: Isang Semantikal na Elaborasyon ng Wikang Filipino sa Larangan ng Sikolohiya PDF
Jayson D. Petras
Projecting Homes: Domestic Spaces in Three Filipino Films PDF
Tito R. Quiling Jr.

Film Review

Ati-Atihan Lives PDF
Ruth Jordana Luna Pison

Call for Papers

- PDF
- -

Information for Authors

- PDF
- -

Journal Accreditation

- PDF
- -


ISSN: 2012-0788