Site Meter

Table of Contents

Editorial Board

- PDF
 

Editor's Note

- PDF
 

Articles

Salam: Of Dislocation, Marginality and Flexibility PDF
Efenita M. Taqueban
Hagkis ng Halakhak: Ang Nagpapatuloy na Kabuluhan ng Kritika ni Hernandez sa Pulitika sa Magkabilang Mukha ng Isang Bagol PDF
Rosario Torres-Yu
Methods and Practices of Urban Filipino Parents in Promoting Mabuting Asal among Preschool Children PDF
Maria Perlita E. de Leon
Mukha Mo: A Preliminary Study on Filipino Facial Expressions PDF
Richard Jonathan O. Taduran

Interview

Corporeal Histories: An Interview with Myra Beltran on Itim Asu: 1719-2011 PDF
Patrick F. Campos

Book Review

Manuel Grijalvo, Un Obispo Burgales en Filipinas. By Roberto Blanco Andrés. Burgos: Publicaciones de la Excma. Diputación de Burgos, 2011. 88 pages, plates. PDF
Grace Liza Y. Concepcion

Appreciation (Obituary)

GERARD RIXHON, 1925-2012 PDF
Maricor Baytion


ISSN: 2012-0796