Ang AGOS: Refereed Journal ng Malikhaing Akdang Pampanitikan ay ang kauna-unahang refereed journal para sa malikhaing akdang pampanitikan ng Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman. Isinusulong ng journal na ito na paunlarin at palawakin ang iba’t ibang pamamaraan ng malikhaing pagsusulat sa wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas, at pag-ambag sa lawas ng panitikan sa Pilipinas. Layunin nito na tipunin ang mga malikhaing akda na tumatalakay, umuunawa, sumusuri at dumidiskurso tungkol sa iba't ibang antas ng karanasan at pagpapakaranasan ng mamamayang Filipino at ang ugnayan ng indibidwal sa kaniyang kaligiran, lipunan at bayan.
Published: 2020-08-31

COVER

PAHINA NG KARAPATANG-SIPI

NILALAMAN

INTRODUKSIYON

DAGLI

MAIKLING KUWENTO

SANAYSAY