Magpantay, Andre, Sentro ng Wikang Filipino, University of the Philippines