Lubag, John Christopher, Sentro ng Wikang Filipino, University of the Philippines