Andrada, Michael Francis C., Sentro ng Wikang Filipino, University of the Philippines