Baloloy, Paterno Jr., Sentro ng Wikang Filipino, University of the Philippines