Peña, Romeo Palustre, Sentro ng Wikang Filipino, University of the Philippines