Author Details

Guillermo, Ramon, University of the Philippines Diliman, Philippines

 • Vol 9, No 1 (2013) - Translation
  Tungo sa Hardin ng Tao: “Si Bonifacio ang pinakauna, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Indonesia, oo, sa buong Asia na nanggaling sa, at edukado bilang, proletaryado, na nag-organisa ng mga proletaryo.” ni Tan Malaka
  Abstract  PDF
 • Vol 9, No 2 (2013) - Translation
  Tsapter 17(Les Bambous de Paris) ng Baybayin, l’Alphabet Syllabique des Tagals ni Jean-Paul G. Potet
  Abstract  PDF
 • Vol 12, No 1 (2016) - Articles
  Sariling atin: Ang nagsasariling komunidad na pangkomunikasyon sa disiplinang Araling Pilipino
  Abstract  PDF
 • Vol 12, No 1 (2016) - Historical Notes
  “Siempre he encontrado en dicho camarada un verdadero espiritu revolucionario”: Tala hinggil sa ilang bagong tuklas na dokumento sa Arkibo ng COMINTERN hinggil sa mga mandirigmang Pilipino sa Espanya na kaanib sa Brigada Internacional (1936–1939)
  Abstract  PDF