Vol 19, No 1 (2013)

Daluyan Journal ng Wikang Filipino

Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang refereed journal na inaasahang mailathala dalawang beses kada taon. Ito ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.

Table of Contents

Articles

- -
PDF
Rosario L. Torres-Yu
PDF
Gonzalo A. Campoamor II
PDF
Epifanio San Juan, Jr.
PDF
Epifanio San Juan, Jr.
PDF
Angelito G. Manalili
PDF
Pauline Mari Hernando
PDF
Schedar D. Jocson
PDF
Sergio S. Cao
PDF
Jose R. Medina
PDF
- -
PDF