Site Meter
Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang refereed journal na inaasahang mailathala dalawang beses kada taon. Ito ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.

Announcements

 

Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

 
Volume 19, No. 1 (2013) issue is now available online!!!  
Posted: 2013-04-12 More...
 
More Announcements...

Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino


Cover Page


ISSN: 2244-6001