Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang refereed journal na inaasahang mailathala dalawang beses kada taon. Ito ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.

Announcements

 

Panawagan para sa DALUYAN Espesyal na Refereed na Isyung Rizal

 

Tumatanggap ang UPD Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Espesyal na Refereed na Isyung Rizal.

Maaaring talakayin ang iba’t ibang paksa kaugnay ng:

PAPEL AT PANANALIKSIK

• Mga bagong pag-aaral kay Rizal na nagsasaalang-alang sa konteksto ng panahon, maaaring hinggil sa wikang pambansa, panunuring pampanitikan, araling kultural, at linggwistiks.

• Si Rizal at ang iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng mga agham panlipunan, pilosopiya, migrasyon, agham pangkalikasan, mass media, arkitektura, kasarian at seksuwalidad, siyensiya at matematika, ekonomiya, pagpaplanong urban, medisina, batas, arkeoloji, at iba pa.

MALIKHAING AKDA

• Malikhaing akda na may kaugnayan kay Rizal at sa kaniyang mga idea at impluwensiya—maikling kuwento o sanaysay, koleksiyon ng tatlo o higit pang mga tula, dagli, at isang yugtong dula.

 
Posted: 2017-09-14 More...
 
More Announcements...

Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino


Cover Page