Vol 26, No 1-2 (2020)

Daluyan Journal ng Wikang Filipino


Cover Page
Ang mga larawan sa pabalat, "Shiela Mae Gaston" sa harap at "Cheche, Ang Manok na Nakatakas" sa likod ay collage ng mga asset mula sa Heritage Library gamit ang CCO 1.0 na lisensiya ng public domain.