Vol 26, No 1-2 (2020)

Daluyan Journal ng Wikang Filipino

Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang pambansang refereed journal na monolingguwal sa Filipino. Pangunahing layunin nito na paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino, at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina sa wikang Filipino. Bilang bahagi ng tunguhin ng SWF na isulong ang Filipino bilang wika ng saliksik, naglalaan o lumilikha ang Daluyan ng espasyo para sa tuloy-tuloy na intelektuwalisasyon ng wikang Filipino.

Table of Contents

Articles

- -
PDF
- -
PDF
Michael Francis C. Andrada
PDF
Carlos M. Piocos, III
PDF
Zarina Joy T. Santos
PDF
Wang Yu, Ronel O. Laranjo
PDF
Ariel U. Bosque
PDF
Jonevee B. Amparo
PDF
Emmanuel Jayson V. Bolata
PDF
Noreen H. Sapalo
PDF
Jeffrey A. Asuncion
PDF
- -
PDF
- -
PDF